堤防で干乾しにされたフグ。釣り人の度量の大きさを見せて、キャッチ&リリースしましょう。仕掛けを噛み切るので、腹立たしい気持ちはわかりますが、外道魚にも生命があるので、できるだけ海へ返してあげましょう。

動画の説明文を開く

A puffer fish dried on the embankment.
Show the size of the angler’s heart and catch and release it.
You can feel annoyed because you bite through the gimmicks, but since the outer road fish also have life, let’s return them to the sea as much as possible.
Love saves the earth.

Một con cá nóc phơi trên bờ kè.
Hiển thị kích thước của tim người câu cá và bắt và thả nó.
Bạn có thể cảm thấy bực mình vì cắn phải những trò lố, nhưng vì cá đường ngoài cũng có sự sống, nên hãy trả chúng về biển càng nhiều càng tốt.
Tình yêu cứu trái đất.

বেড়িবাঁধে শুকনো একটি মাছ।
অ্যাঙ্গেলারের হৃদয়ের আকারটি দেখান এবং এটি ধরুন এবং ছেড়ে দিন।
আপনি বিরক্তিকর বোধ করতে পারেন কারণ আপনি চিকিত্সার মাধ্যমে কামড়ান, তবে বাইরের রাস্তার মাছগুলিতে যেহেতু জীবন আছে, আসুন আমরা তাদের যথাসম্ভব সমুদ্রে ফিরিয়ে দিন।
প্রেম পৃথিবীকে বাঁচায়।

Um baiacu seco no aterro.
Mostre o tamanho do coração do pescador, pegue-o e solte-o.
Você pode se sentir irritado porque morde nos truques, mas como os peixes da estrada externa também têm vida, vamos devolvê-los ao mar o máximo possível.
O amor salva a terra.

तटबंध पर एक कश मछली सूख गई।
एंगलर के दिल का आकार दिखाएं और उसे पकड़कर छोड़ दें।
आप नौटंकी के माध्यम से काटते हुए आपको गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाहरी सड़क मछली की भी जिंदगी है, इसलिए उन्हें जितना संभव हो समुद्र में वापस कर दें।
प्रेम पृथ्वी को बचाता है।

Setin üzerinde bir kirpi balığı kurutulmuş.
Fenerin kalbinin boyutunu gösterin ve yakalayıp bırakın.
Hileleri ısırdığın için rahatsız hissedebilirsin ama dış yol balığının da canı olduğu için onları olabildiğince denize geri götürelim.
Aşk dünyayı kurtarır.

Un pez globo secado en el terraplén.
Muestra el tamaño del corazón del pescador y cógelo y suéltalo.
Puede sentirse molesto porque muerde los trucos, pero dado que los peces de la carretera exterior también tienen vida, devolvámoslos al mar tanto como sea posible.
El amor salva la tierra.

ปลาปักเป้าตากที่เขื่อน
แสดงขนาดของหัวใจของนักตกปลาและจับและปล่อยมัน
คุณอาจรู้สึกรำคาญได้เพราะคุณกัดลูกเล่น แต่เนื่องจากปลาข้างนอกก็มีชีวิตเช่นกันเราจึงปล่อยพวกมันกลับคืนสู่ทะเลให้มากที่สุด
ความรักช่วยโลก

Seekor ikan buntal dikeringkan di tanggul.
Tunjukkan ukuran hati pemancing dan tangkap serta lepaskan.
Anda bisa merasa kesal karena Anda menggigit tipu muslihat, tetapi karena ikan luar jalan juga memiliki kehidupan, mari kita kembalikan mereka ke laut sebanyak mungkin.
Cinta menyelamatkan bumi.

ត្រីងៀតមួយស្ងួតហួតហែងនៅលើច្រាំង។
បង្ហាញទំហំបេះដូងរបស់មុំហើយចាប់ហើយដោះលែងវា។
អ្នកអាចមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលព្រោះអ្នកខាំតាមរយៈហ្គីមប៊ែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីត្រីតាមចិញ្ចើមផ្លូវខាងក្រៅក៏មានជីវិតដែរដូច្នេះសូមឱ្យពួកគេត្រលប់ទៅសមុទ្រតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
សេចក្តីស្រឡាញ់ជួយសង្គ្រោះផែនដី។

Un pesce palla essiccato sull’argine.
Mostra le dimensioni del cuore del pescatore e afferralo e rilascialo.
Puoi sentirti infastidito perché mordi gli espedienti, ma dato che anche i pesci della strada esterna hanno vita, riportiamoli in mare il più possibile.
L’amore salva la terra.

Isang namuong isda ang natuyo sa pilapil.
Ipakita ang laki ng puso ng angler at mahuli at bitawan ito.
Maaari kang makaramdam ng inis dahil kumagat ka sa mga gimik, ngunit dahil ang pang-kalsada na isda ay mayroon ding buhay, ibalik natin ang mga ito sa dagat hangga’t maaari.
Ang pag-ibig ay nagliligtas sa mundo.

Un poisson-globe séché sur le talus.
Montrez la taille du cœur du pêcheur et attrapez-le et relâchez-le.
Vous pouvez vous sentir ennuyé parce que vous mordez à travers les gadgets, mais comme les poissons de la route extérieure ont aussi de la vie, retournons-les à la mer autant que possible.
L’amour sauve la terre.

Ein Kugelfisch trocknete am Damm.
Zeigen Sie die Größe des Herzens des Anglers und fangen Sie es und lassen Sie es los.
Sie können sich ärgern, weil Sie durch die Spielereien beißen, aber da die äußeren Straßenfische auch Leben haben, lassen Sie uns sie so weit wie möglich ins Meer zurückbringen.
Liebe rettet die Erde.

तटबन्ध मा एक पफर माछा सुख्खा।
एr्गलरको मुटुको आकार देखाउनुहोस् र समात्नुहोस् र छोड्नुहोस्।
तपाई रिसाएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईले चालबाजीमा डस्नुहुन्छ, तर बाहिरी सडकमा माछा पनि पनी जिवित छ, सकेसम्म सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई समुद्रमा फर्किनु पर्छ।
प्रेमले पृथ्वीलाई बचाउँछ।

제방에서 干乾し 된 복어.
낚시꾼의 마음의 크기를 보여 캐치 & 릴리스합시다.
장치를 씹는 자르는 것이, 화나는 기분은 압니다 만, 외도 물고기도 생명이 있기 때문에 가능한 바다에 돌려 줍시다.
愛は地球を救う.На набережной сушат фугу.
Покажите размер сердца рыболова, поймайте и отпустите его.
Вы можете раздражаться из-за того, что кусаете уловки, но, поскольку у рыбы с внешней дороги тоже есть жизнь, давайте вернем ее в море по мере возможности.
Любовь спасает землю.

南紀和歌山釣太郎様のYouTubeより転載

この記事をシェアする

合わせて読みたい関連記事